Općina Travnika pozvala je vlasnike besparvo izgrađenih objekata na Babanovcu da u što kraćem roku plate naknadu za dodijeljeno zemljište i ostale naknade zakonom propisanei pribave odobrenje za građenje za gore navedene objekte.Protiv vlasnika koji ne podnese zahtjeve za za legalizaciju bit će pokrenuti postupci,a sve koji namjeravaju bespravno graditi iz Općine Travnik upozoravaju da će podnositi krivične prijave.

 

Općina Travnik obavještava vlasnike bespravno izgrađenih objekata i vlasnike objekata koji nisu riješili imovinsko pravne odnose, a izgrađeni su na zemljištu u vlasništvu i posjedu Općine Travnik, na području Babanovca, a pokrenuli su postupak do 13.08.2021.godine, da su dužni  nakon dobivanja pravosnažnog rješenja o urbanističkoj saglasnosti, a saglasno odredbama Zakona o stvarnim pravima i članu 61. Zakona o građevinskom zemljištu podnijeti zahtjev za dodjelu zemljišta , a najkasnije do 01.10.2021.godine, te da u što kraćem roku plate naknadu za dodijeljeno zemljište i ostale naknade zakonom propisanei pribave odobrenje za građenje za gore navedene objekte.

-Protiv svih vlasnika bespravno izgrađenih objekata, koji ne podnesu zahtjeve za dodjelu zemljišta u svrhu legalizacije objekata biće pokrenuti zakonom predviđeni postupci kao i postupci uklanjanja takvih objekata. – saopćeno je iz općine Travnik.

Istovremeno, obavještavaju  sve one koji započinju ili imaju namjeru započeti nelegalnu gradnju na području Vlašića bez potrebnih dozvola da će se pojačanom kontrolom na terenu preduzimati represivne mjere kako od strane nadležnih inspektora tako i podnošenjem krivičnih prijava zbog bespravne gradnje.