Safet Sijerčić, predsjednik Upravnog odbora Fondacije za stambeno zbrinjavanje boraca pri Vladi Faderacije potvrdio je u razgovoru za naš portal da su maksimalno pojednostavljene procedure  prilikom apliciranja za stambeni kredit.

 

 

Hronika.ba: Gospodine Sijerčić, kako ocjenjujte aktivnosti u proteklom periodu vezano za rješavanje statusa pripadnika saveza ratnih vojnih invalida?

 

Sijerčić: Ova i predhodna godina bile su u znaku pandemije. Mi smo u Fondaciji pokušali da to na jedan način, bar što se tiče naših aktivnosti prema raspisivanju javnih poziva, za dodjelu kreditnhi sredstava, raspisivanje javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za najugroženije naše borce, pokušali da ublažimo na način da ljude rasteretimo problema koji traju već određi period.Važno je istaknuti da smo mi ov godine raspisali javni poziv u maju mjesecu. Od juna mjeseca počela su se dodjeljivati određena finansijska sredstva, tako da su ljudi u građevinsku sezonu ušli u onom najljepšem periodu za gradnju.Imaju senzibilitet prema ljudima koji su u lošeg socijalnog statusa, nastojali smo da napravimo socijalne kategorije baš za te ljude i da pokušamo iznači najbolja rješenja vezano za dodjelu kreditnih sredstava. Jako je bitno istaknuti da Fonfacija radi za kompletnu boračku populaciju, za sv četiri kategorije i da su u rad Fondacije uključeni i bivši pripadnici HVO.

 

Hronika.ba: Koliko je ove godine predviđeno sredstavaza te namjene?

 

Sijerčić: Za ovu godinu, zbog pandemije, mi smo dobili umanjena sredstva tako da smo tu naišli na jedan problem. Nismo mogli zadovoljiti sve koji su aplicirali i koji u potrebi za dodjeli tih sredstava. Napominjem da su zaista povoljni kreditni aranžmani na duži vremenski period i uz male kamate.U ovoj godini smo planirali da podjelimo dva miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava i mi smo u završnoj fazi što se tiče dodjele.Bitno je da imamo pomoć u izgradnji i pomoć u adaptaciji stambenih prostora.

 

Hronika.ba: Kako se ta sredstva plasiraju, da li postoji neka proporacija po kantonima i po broju korisnika?

 

Sijerčić: Ne, mi raspišemo Javni poziv i kroz Javni poziv mi javno objavimo Pravilnik o dodjeli sredstava. Kada kažim javno objavim, znači naš korisnik sam može izračunati koliko bodova može dobiti po tim kriterijama i to je jedan vrlo transparentan način dodjeli sredstava. Znači, na kraju godine mi ćemo objaviti i konačnu listu, svi ljudi, imenom i prezimenom i iznosom sredstava koja su dobili.Sve četiri boračke kategorije su uključene u ovu priču i tu ne postoje nikakve razlike. Jedino smo razgraniličila da svaka kategorija iz boračke populacij dobije određena sredstva. Tako da su sve četiri boračke kategorije ravnopravno zastupljene.

 

Hronika.ba: Da li su procedure su malo komplicirane za naše borce?

 

Sijerčić: Mi svake godine pokušavamo procedure malo da skratimo. Međutim, mi smo skratili svoje procedure, ali banka je koja je garanat povrata tih sredstava je napravila svoje druge kriterije. Vrlo brzo uradimo svoj dio posla i vrlo brzo napravimo konačne rang liste. Ova pandemija je sigurno stvorila i bankama određene probleme što se tiče gužve i dodjele sredstsva. Znači treba imati i malo strpljenja.Što se tiče papirologije sigurno se može završiti sve za jedan dan.

 

Hronika.ba: Da li postoji kontrola utroška ovih sredstava pri Fondaciji?

 

Sijerčić:Mi smo u zadnje tri – četiri godine, od kada sam ja došao u Fondaciju,formirali Komisiju koja obiđe 70 do 80 posto korisnika dodjeljenih sredstava. Po javnom pozivu korisnici su obavezni prije početka slikati prostor, odnosno prostoriju i po završteku radova ponovo slikati i dostaviti sve račune o utrošku sredstava.Znači kompletni iznosi se moraju pravdati sa kompletnim iznosima. Postoji mogućnost zloupotreba, ali mi smo nastojali te zloupotrebe svesti na minimum i da stvarno ljudi koji su u potrebi dobiju te sredstva.

 

Hronika.ba: Šta možete poručiti potencijalnim korisnicima za narednu godinu?

Sijerčić: Mi očekujemo da se Fond vrati u onaj iznos koji je bio prije pandemije, a isto tako ćemo reći da ćemo nastojati da sve procedure smanjujemo.Također, oni ljudi koji su ove godine bili na listama, koji su ispunjavali uslove, a kojima zbog umanjenja sredstava nismo bili u mogućnosti da damo sredstava, mi ćemo tim ljudima dodati određeni broj bodova za narednu godinu. Dat ćemo im soluciju da neće morati vaditi dokumente nego samo popuniti formular, a sve dokumenete kojesu predali bit će važeći. Bit će to velika olakšica za naše borce. Vlada federacije BiH ima kredibilitet sa ovom Fonacijom i mislim da smo naprvili puni pogodak. Ljudi koji nisu mogli po drugim osnovama dobijati sredstav riješili su svoj stambeni problem. Mislim da kroz

Dugoročno finansiranje i kreditiranje možemo zadovoljiti njihove potrebe. Nažalost, moram reči da smo tokom godine imali veliki broj požara na ličnim objektima i oštečenja uslijed elementarnih nepogoda pa smo i tu dodjelili veliki iznos bespovratnih sredstava Stvarno smo pokušali ljudima u najtežim okolnostima pomoći.

 

Hronika.ba: Hvala na razgovoru.