Udruženje Centar za edukaciju mladih (CEM) iz Travnika, uslijed ukazane potrebe za angažovanjem dodatnih uposlenika, raspisuje konkurs za sljedeća radna mjesta:

 

 

 1. Finansijski menadžer – 1 izvršilac
 2. Projektni koordinator/omladinski radnik – 1 izvršilac

ZADACI I ODGOVORNOSTI FINANSIJSKOG MENADŽERA:

 • Upravljanje finansijskim sredstvima Udruženja (priliv i odliv);
 • Aktivna komunikacija s računovodstvom Udruženja;
 • Posjete svim ustanovama koje su povezane sa finansijama Udruženja (porezna uprava, banke, itd);
 • Adekvatno i efikasno arhiviranje finansijske dokumentacije Udruženja;
 • Savjetovanje pri donošenju poslovnih odluka;
 • Projektno i organizacijsko budžetiranje i planiranje;
 • Mjerenje i kontrola finansijskih priliva/odliva odnosno jednomjesečna analiza finansijskih aktivnosti u saradnji sa direktorom i timom Udruženja;
 • Kreativno poboljšanje kontrole troškova – finansijski menadžer će dobiti mogućnost prilagodbe administrativno-finansijskog sistema Udruženja;
 • Pripreme i pregled projektnih finansijskih izvještaja u skladu sa obavezama Udruženja prema državi i donatorima, te onima koji su bili dio implementacije projekta;
 • Obaveza kontinuirane komunikacije sa menadžment timom, direktorom Udruženja i projektnim koordinatorima;
 • Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih, a u skladu sa programskim aktivnostima Udruženja;
 • Finansijski menadžer direktno je odgovoran direktoru Udruženja.

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • Završen fakultet ekonomskog smjera (minimalno bachelor);
 • Poznavanje administrativno-finansijskog poslovanja udruženja na nivou Bosne i Hercegovine (Federacija BiH, kantoni, Republika Srpska i Brčko Distrikt);
 • Iskustvo u radu u oblasti administrativno-finansijskog poslovanja, od minimalno 2 godine;
 • Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, internet)
 • Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije;
 • Poželjno iskustvo u radu na projektima.

POŽELJNE VJEŠTINE KANDIDATA:

 • Motivacija za društveno odgovornim radom – aktivizmom;
 • Sklonost timskom radu;
 • Dobre komunikacijske vještine;
 • Izražena želja za izgradnjom novih znanja i kapaciteta;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme u odnosu na organizacijske aktivnosti.

ZADACI I ODGOVORNOSTI PROJEKTNOG KOORDINATORA/OMLADINSKOG RADNIKA:

 • Vođenje postojećih i razvoj novih projekata;
 • Realizacija planiranih projektnih aktivnosti;
 • Kreativni rad na razvoju specifičnih programa zagovaranja i outreach-a (rad na širenju mreže saradnika i partnera Udruženja);
 • Kreiranje inovativnih pristupa u radu sa mladima, kreiranje kurikuluma za obuke na različite teme relevantne za mlade i omladinski sektor;
 • Drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih, a u skladu sa programskim aktivnostima Udruženja;
 • Projektni koordinator/omladinski radnik direktno je odgovoran program menadžeru Udruženja.

USLOVI ZA PRIJAVU:

 • Završen fakultet društvenog smjera (minimalno bachelor);
 • Aktivno poznavanje i korištenje engleskog jezika (pismeno i usmeno);
 • Poznavanje rada na računaru (MS Office paket, promocija putem interneta i društvenih mreža);
 • Organizacijske sposobnosti, komunikativnost, profesionalnost i pouzdanost;
 • Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije;
 • Sklonost timskom radu;
 • Poželjno je radno iskustvo na upravljanju projektima (uključujući i upravljanje budžetima), te vođenju programa neformalne edukacije.

 

ZA TRAŽENE POZICIJE NUDIMO VAM:

 • Dobre uslove rada
 • Stimulativna primanja i beneficije
 • Profesionalno usavršavanje
 • Ugodno radno okruženje

DOKUMENTI POTREBNI ZA PRIJAVU (ZA BILO KOJU POZICIJU):

 • CV sa fotografijom u europass formatu;
 • Fotokopija diplome o stečenoj stručnoj spremi (ne mora biti ovjerena);
 • Motivaciono pismo na b/h/s jeziku;
 • Poželjno je priložiti preporuku od prethodnog poslodavca.

NAPOMENE ZA KANDIDATE KOJI SE PRIJAVLJUJU (ZA BILO KOJU POZICIJU):

 • Konkurs ostaje otvoren do 24.10.2021. do 12:00.
 • Kandidati koji prođu prvi ciklus selekcije (evaluacija pristiglih dokumenata), bit će pozvani na intervju, koji će se obaviti uživo u prostorijama Centra za edukaciju mladih.
 • Kandidati koji budu odabrani bit će angažovani na probni rad u periodu od 01.11.2021. do 01.02.2022, uz mogućnost produženja ugovora.
 • Informacije o visini plaće i organizaciji radnog vremena kandidati će dobiti tokom intervjua.

Motivaciono pismo:

U motivacionom pismu odgovorite na sljedeća pitanja:

 • Kako ste čuli za postojanje i rad Centra za edukaciju mladih?
 • Zašto želite biti dio tima Centra za edukaciju mladih? Koja je vaša motivacija da podržite naš rad?
 • Zašto ste baš vi prava osoba za ovaj posao?
 • Navedite svoja tri cilja u području karijere/života i odgovorite na pitanje „Na koji način se ovaj posao uklapa u ciljeve koje želite postići u svojoj karijeri/životu?“
 • Šta dodatno možete ponuditi Udruženju tokom svog angažmana?
 • Šta očekujete od Udruženja i njegovog kolektiva?

Motivaciono pismo ne treba biti predugo, poželjno je da ne bude duže od dvije stranice A4 formata u MS Word, jedna stranica je idealna. Neka Vaše motivaciono pismo bude precizno i razumljivo. Isto tako, motivaciono pismo bi trebalo da bude lično, da nam pokaže ko ste, šta umijete i šta želite. Slobodno napišite svoja iskustva koja imaju poveznicu sa misijom, vizijom i ključnim djetalnostima Udruženja. Pokušajte da povežete ciljeve Udruženja sa svojim ciljevima jer Udruženje nema za cilj samo koristiti Vaša trenutna znanja i kapacitete, nego želi učestvovati u izgradnji Vaših kapaciteta i generalnom napretku Vas kao individue. Možete također navesti kako biste Vi doprinijeli poslu za koji konkurišete. U tom smislu, najbolje je da pišete o svojoj motivaciji, jer su spremnost na rad i učenje najbolje čime možete doprinijeti. U zadnjem paragrafu motivacionog pisma ukratko pojasnite šta ste studirali i na kojim sličnim poslovima ste radili. I za kraj, toplo preporučujemo da se prije same prijave za posao informišete o radu Udruženja Centar za edukaciju mladih putem naše web stranice www.cem.ba i društvenih mreža Udruženja ili čak i putem medijskih objava o našem radu.

PRIJAVE NA KONKURS:

Dokumente, potrebne za prijavu na konkurs, možete dostaviti putem e-mail adrese [email protected], lično ili poštom u zatvorenoj koverti na adresu Centar za edukaciju mladih, Bosanska 131, 72270 Travnik. Prijave trebaju sadržavati naznaku „Prijava za finansijskog menadžera“ odnosno „Prijava za projektnog koordinatora/omladinskog radnika“, u zavisnosti od toga za koju poziciju se prijavljujete. Prijave možete dostavljati najkasnije do 24.10.2021. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije o pozicijama za koje je otvoren konkurs možete dobiti putem emaila [email protected] ili telefona 030 511 565.