Zastupnici Skupštine Srednjobosanskog kantona danas su usvojili Budžet za 2022. Godinu u iznosu od 240 miliona konvertibilnih maraka.

 

U 2022. godini Srednjobosanski kanton će raspolagati s budžetom od oko 240 miliona maraka, te je ovo dosada najveći usvojeni budžet u historiji ovog Kantona. Dio novca namjenjen je za povećanje plata za budžetske uposlenike, te je osnovica uvećana sa 290 KM  na 305 KM.

-Predviđeno je da ima povećanje i socijalnog i razvojnog dijela. Nadamo se da ćemo imati 2022. godinu s dosta razvojnih projekata i da ćemo imati jedno veliko gradilište u SBK-u. – istakao je Tahir Lendo, premijer SBK-a.

Budžet poprima okvire razvojnog  jer se značajna sredstva usmjeravaju za kapitalne i razvojne projekte.

Povećana su i sredstva za privredu, poljoprivredu, zdravstvo i socijalnu zaštitu te prostorno uređenje.

Današnjim usvajanjem budžeta, osigurana su sredstva za značajna intrastrukturna ulaganja u obrazovanju. U proceduri je i nabavka dva uređaja za magnetnu rezonancu za bolnice u Travniku i Novoj Biloj.