Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/03 i 14/03) te na osnovu člana 6. Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o usvajanju Programa korištenja sredstava, s kriterijima raspodjele sredstava, ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede u 2022. godinu, broj: 01-11.7-1800/22 od 10.3.2022. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

 

JAVNI KONKURS za odabir korisnika sredstava ostvarenih od naknade za koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede u 2022. godini.

 

JAVNI KONKURS (preuzimanje dokumentacije)

1.1 Zahtjev za uključivanje u projekt Obrazac 1 (preuzimanje dokumentacije)

1.2 Zahtjev za uključivanje u projekt Obrazac 2 (preuzimanje dokumentacije)