Na današnjoj sjednici Skupštine Srednjobosanskog kantona jednoglasno je usvojen Zakon o upotrebi znakovnog jezika u SBK/SKB, koji je izradila i u skupštinsku proceduru uputila Ljubinka Atanasijević (SDP BiH), dopredsjedavajuća Skupštine.

 

Gluhe i nagluhe osobe, kojih je u Srednjobosanskom kantonu, pretpostavlja se, ima oko 2 hiljade, susreću se s problemom u komunikaciji s okruženjem i nerazumijevanjem okoline, što dovodi do izoliranosti, osjećaja napuštenosti i marginalizacije u društvu. Jedan od načina da im se olakša svakodnevni život bio je i donošenje Zakona o upotrebi znakovnog jezika u BiH još 2009.godine, iz kog je proistekla obaveza i kantona u Federaciji BiH da donesu odgovarajuće zakone. Tim zakonima propisivalo bi se pravo gluhih osoba na upotrebu znakovnog jezika i pravo na informisanje njima prilagođenim tehnikama, te pravo na tumača znakovnog jezika zbog ravnopravnog uključivanja gluhih osoba u životnu i radnu okolinu, kao i u sve oblike društvenog života, s jednakim pravima i mogućnostima kakve imaju osobe bez oštećenja sluha.

 

Na žalost, do danas je to uradio samo Sarajevski kanton, a na današnjoj sjednici, ovaj Zakon usvojila je i Skupština Srednjobosanskog kantona.

 

-Ovaj Zakon će u velikoj mjeri uticati na život osoba s oštećenjem sluha – njegovom  primjenom osim prava na korištenje znakovnog jezika imali bi i besplatne usluge tumača u svim javnim ustanovama i organizacijama. Također, sa službama hitne pomoći, vatrogascima i policijom trebali bi moći komunicirati putem SMS-a. – istakla je dopredsjedavajuća Atanasijević.

 

-Za gluhe osobe ovaj zakon znači puno. Svaki oblik invalidnosti ima svoje barijere, a najveća barijera za gluhe i nagluhe upravo je komunikacija.  – naglasio je Ibrahim Čorić, predsjednik Udruženja gluhih i nagluhih iz Bugojna, koji je uz Ljubinku Atanasijević, najzaslužniji što se ovaj Zakon danas našao pred skupštinskim zastupnicima.