Skupština Srednjobosanskog kantona na današnjoj sjednici u Travniku usvojila je rebalans budžeta za ovu godinu u iznosu od 274 miliona maraka, tako da je budžet  povećan za  34 miliona maraka.

 

– Oko 9,4 miliona bit će  raspodijeljeno na uvećanje plaća, naknada i doprinosa, četiri miliona ide za troškove funkcioniranja svih budžetskih korisnika, od obrazovanja do tijela uprave, a preostali 21 milion su tekući kapitalni transferi i ulaganja. Dakle, potpore pojedincima, potpore u oblasti socijalne i zdravstvene skrbi, subvencioniranje određenih troškova, naknada oko izmjena egzistencijalne naknade, potpore poljoprivredi, oblasti prostornog uređenja i kapitalna ulaganja u objekte od interesa za kanton – kazala je ministrica. Oko 21 milion je potrošnja koja nije izravno vezana za funkcioniranje javne uprave i u značajnoj mjeri mijenja sliku budžeta, smanjuje se udio plaća i nakanda u ukupnim troškovima, a povećava se udio transfera. Značajna sredstva izdvajamo i za privredu  kroz uvećanje od skoro 2 miliona KM za poticaje, start-up poduzeća. –   kazala je ministrica Plavčić.

Usvojen rebalans budžeta SBK za 2022. godinu – budžet uvećan za 34 miliona KM

Nove osnovice su utvrđene  sporazumom sa Sindikatima. Tako će nova osnovica za obračun plaća budžetskih  korisnika iznositi 330  KM. Time je Srednjobosanski kanton  sustigao  prosjek iznosa osnovica ostalih kantona, ali i općina u SBK. Trenutno je tolika osnovica  i u Vladi FBiH.

SBK  današnjim usvajanjem od strane zastupnika u pravo novčane egzistencijalne naknade uveo je nova dva godišta branitelja te je dobna granica pomjerena je sa 55 na 53 godine.

-Prema podacima Službe za zapošljavanje, oko 900 korisnika uveli smo u pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu. Sad je tim pravom na području SBK obuhvaćeno oko 2.000 branitelja za što godišnje izdvajamo 3,4 miliona KM. –  rekao je Esad Crnica, direktor Kantonalne uprave za branioce.