Izborna šutnja počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja odnosno traje subote od u 7 sati ujutro do 19 sati u nedjelju. – potvrđeno je Centralne izborne komisije BiH (CIK BiH).

 

-U tom periodu zabranjene su bilo kakve nove stranačke aktivnosi. Bitno je da taj dan političke stranke nemaju nikakve aktivnosti niti da mediji izvještavaju o stvarima koje se odnose na političku i izbornu kampanju. –  pojasnili su iz CIK-a.

U skladu sa članom 7.4 stav (1) Izbornog zakona BiH u periodu koji počinje 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta i traje do njihovog zatvaranja, političkim strankama, koalicijama, listama neovisnih kandidata i neovisnim kandidatima i kandidatima na listama pripadnika nacionalnih manjina zabranjeno je učešće u javnim političkim aktivnostima što uključuje, ali se ne ograničava samo na sljedeće: održavanje skupova u cilju izborne kampanje, izlaganje na biračkom mjestu i u njegovoj okolini bilo kakvih materijala u cilju uticanja na birače, korištenje domaćih i međunarodnih sredstava komunikacije s ciljem uticaja na birače, korištenje megafona ili drugih razglasnih uređaja u cilju uticanja na birače i svaka aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces.

CIK BiH: U subotu ujutro počinje izborna šutnja pred opće izbore u BiH

Nedjelja, 2. oktobar 2022. godine je Izborni dan u Bosni Hercegovini. Biračka mjesta će biti otvorena za glasanje od 07 do 19 sati. Birači, pored ostalih mogućnosti, lokaciju svog biračkog mjesta mogu provjeriti i slanjem SMS poruke na broj 091 12 12 12.