U Općoj Bolnici Tešanj održana je  edukacija o primjeni  ultrazvuka grudnog koša, uz angažovanje  eminentnih predavača iz Univerzitetskog kliničkog centra Rijeka Alena
Protića i Alana Šustića, te Roberta Marčuna iz Univerzitetske klinike
Golnik u Sloveniji.

Prof. dr. sc. Alan Šustić i doc.dr.sc. Alen Protić su sa Katedre za anesteziologiju, reanimatologiju, hitnu i intenzivnu medicine na  Medicinskom fakultetu Riječkog sveučilišta, dok je dr. sc. Robert  Marčun je pulmolog na Klinici Golnik podjelili su svoja iskustva i znanja.

– Mi u Općoj Bolnici Tešanj razvijamo saradnju sa Univerzitetskim klinikama u Rijeci i Golniku već dugi niz godina. Moji prethodnici su  je uspostavili kao izuzetno koristan vid sticanja novih saznanja, i mi je nastavljamo kako bismo omogućili našim doktorima da steknu što  kvalitetnije znanje na dobrobit naših pacijenata. Konkretno ova  edukacija podrazumijeva korištenje ultrazvuka u područiju grudnog koša. Radi se o metodi koja je prilično zanemarena, jer se više  koriste metode kao što su CT i magnetna rezonanca, koje su zahtjevnije i skuplje. Poznavanje ultrazvuka u grudnom košu unaprijeđuje kliničko
znanje i iskustvo ljekara. U suštini to je moderni stetoskop, koji nije dovoljan za konačnu dijagnozu, ali jeste veliko pomagalo u kliničkom odlučivanju. –  kazao je mr. sc. med., dr. Omer Bedak,  direktor JU Opća Bolnica Tešanj.

This slideshow requires JavaScript.

Opća Bolnica Tešanj je sa uslugama koje pruža i sa 100 kreveta na  odjelu pulmologije od kantonalnog značaja, a na liječenje i dijagnostiku dolaze pacijenti iz cijelog ZDK. U odnosu na ostale  bolnice ovog ranga, Opća Bolnica Tešanj spada u sam vrh u kvalitetu  usluga u oblasti pulmologije u Bosni i Hercegovini, prije svega radi  kapaciteta, zatim nivoa dijagnostike, bronhoskopije, punkcije,  biopsije, a sada i torakalne hirurgije.

Opća Bolnica Tešanj ima 245 zaposlenih i oko 200 kreveta. Rad bolnice  je organiziran u okvirima odjela interno, pulmologija, hirurgija sa  anestezijom, ginekologija, pedijatrija, te pratećih službi  transfuzija, laboratorija, radiologija, mikrobiologija i patologija.

Saradnja Bolnice Tešanj sa Univerzitetskim klinikama u Hrvatskoj i Sloveniji: Održana edukacija o primjeni ultrazvuka grudnog koša