-Mi u budžetima kantona i općina nemamo sredstva da bismo sa po 2.500 KM pomogli svoje zaposlenike, kao što je to uradila Vlada FBiH. Uradit ćemo temeljitu analizu i vidjeti imamo li mogućnosti i koliko možemo, kako ne bismo ugrozili  projekte i kapitalne investicije. – kazao je  novinarima Tahir Lendo,  premijer Srednjobosanskog kantona nakon višesatnog sastanka članova kantonalne Vlade i  predsjedavajućeg Skupštine sa načelnicima srednjobosanskih  općina,  te  prvim čovjekom zakonodavne vlasti  ovog kantona, Draženom Matišićem.

Isplata pomoći zaposlenim u općinama Srednjobosanskog kantona, na čekanju
Premijer Lendo: Uraditi temeljitu analizu

Svi sudionici su, kaže jednoglasni da se odluka Vlade FBiH, trebala odnositi samo na zaposlene u realnom sektoru, a ovako su državni službenici i namještenici izbili u prvi plan po ugroženosti, što nije tačno i nije dobro.

Kreditno zaduženje

Na sastanku je podržana  i načelna oduka Vlade da se ide u kreditno zaduženje od 40 miliona maraka za razvojne projekte kantona i općina.

-Bitno je da svi projekti moraju biti na programu  javnih  investicija i moraju imati urbanističku i građevinsku dozvolu i na nivou općina se moraju  dogovoriti, onda donijeti cjelovitu odluku na Vladi i Skupštini,  a potom ići prema bankama sa konkretnim zahtjevima. – kazao je premijer Lendo.

Isplata pomoći zaposlenim u općinama Srednjobosanskog kantona, na čekanju
Načelnik Ajkunić: Jednoobrazna odluka

Potvrdio je ovo i Hasan Ajkunić,načelnik općine Bugojno koji je između ostalog kazao;

-Prvi put možemo kazati da svi imamo stabilne budžete, te da možemo ići u kreditno zaduženje, a na tragu uredbe Vlade FBiH o pomoći zaposlenima stav je da  se nakon analize  stanja u budžetima donese jednoobrazna odluka o visini pomoći  za sve zaposlenike općina,kantona, javnih ustanova i preduzeća. – rekao je načelnik Ajkunić.

N.R.