Ukupna godišnja kvota radnih dozvola za produženje i novo zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini u 2024.godini je 6.073, od čega se na Federaciju Bosne i Hercegovine odnosi 4.295 , Republiku Srpsku 1.400 i Brčko Distrikt BiH 378 radnih dozvola.U ovoj kvoti za produženje ranije izdatih radnih dozvola je ukupno 2.450 ,od čega je opet najviše kažu( 1950 )u FBiH.

Istovremeno iz Porezne uprave FBiH, kažu da u svojim službenim evidencijama na u drugoj polovini januara tekuće godine imaju evidentirano 4.003 strana državljana, koji su prijavljeni na obavezna osiguranja (penzijsko –invalidsko,zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti). Od toga , 3.829 registrirano je u FBiH, dok su 174 strana državljana zaposlena u Brčko distriktu,ali su se opredjelili za prijavu na PIO u Federaciji BiH.

Djelatnosti i zanimanja u kojima je dozvoljeno njihovo zapošljavanje, utvrdilo je Vijeće ministara,  a najviše se, kao i prošle godine, traže radnici u građevinarstvu. Ali, traže se i fizioterapeuti, kozmetičari, farmaceutski i veterinarski tehničari, voćari, kuhari, pekari, fotoreporteri … Uglavnom oni koji će da rade.

Jer, prema podacima državne Agencije za rad i zapošljavanje krajem decembra prošle godine,na evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje evidentirano je 343.500 nezaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini ,od čega je skoro 59% žena.

Među nezaposlenim osobama, kažu podaci iste Agencije,najviše je kvalifikovanih radnika blizu 108.000 ili (31,07%),zatim NKV 100.103.ili (29,14%), a samo za procenat manje od NKV, je radnika sa srednjom stručnom spremom(28,14%),od kojih su neki na ovim spiskovima skoro pa tri desetljeća. Čekajući godine života za penzionisanje.

Nađa Ridžić