Općina Fojnica među prvima u Srednjobosanskom kantonu, podržala je potencijalne ulagače u proizvodnju takozvane čiste energije. O tome za portal hronika.ba govori načelnik općine Fojnica, Sabahudin Klisura.