Slovenska nevladina organizacija PiNA, zajedno sa Centrom za edukaciju mladih, te još šest partnera iz Bosne i Hercegovine, započinje realizaciju projekta „Podsticajno okruženje za socijalno poduzetništvo i turizam za žene u BiH“.

Cilj projekta je pomoć u rješavanju problema ekonomske nejednakosti žena kroz podupiranje socijalnog poduzetništva u kulturnom turizmu u Srednjobosanskom kantonu. Od ekonomske krize, BiH bilježi porast nejednakosti žena, što je između ostalog i posljedica teže dostupnosti tržištu rada. Iako je područje socijalnog poduzetništva i turizma dio nacionalnih i lokalnih strategija održivog razvoja države, te stvaranja radnih mjesta, BiH nema dovoljno razvijeno potporno okruženje i kapacitet za implementaciju strategija.

Iz tog razloga, PiNA i  još sedam projektnih partnera sa područja prava žena, razvoja turizma i poduzetništva iz BiH, odlučila je pokrenuti ovaj edukativno-mentorski program za nevladine organizacije, usmjeren ka jačanju potpornog okuženja za socijalno poduzetništvo za žene na području kulturne baštine i turizma. Predviđeno je i osnivanje ženskog inkubatora socijalnog poduzetništva i turizma, pokretanje mreže za podsticanje socijalnog poduzetništva za žene i jednakosti spolova u turizmu te osvještavanje o značaju jednakosti spolova i uključenosti žena u socijalno poduzetništvo na području kulturne baštine i turizma.

Pored PiNA-e i Centra za edukaciju mladih, u realizaciji projekta učestvuju Zavičajni muzej Travnik, JU Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini Sarajevo, Udruženje za promociju i razvoj kreativnog izražavanja „Kreativni svijet!“ iz Travnika, Udruženje žena „Viktorija 99“ Jajce i Asocijacija mladih „Vinac“ iz Vinca, a finansira ga slovensko Ministarstvo za vanjske poslove iz sredstava programa Međunarodne razvojne saradnje Slovenije.

Za učešće u edukativno-mentorskom dijelu projekta mogu se prijaviti sve zainteresovane žene sa područja BiH. Informacije i prijave su moguće putem web-stranice www.poduzetnice.org, te na e-mail adresu: [email protected].