Internacionalni univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerom Nahičevan univerzitetom iz Azerbejdžana na Vlašiću je organizovao 16. Međunarodnu konferenciju pod nazivom „Ekonomsko, pravno, komunikacijski aspekti zemalja Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na BiH u procesu pristupa Evropskoj Uniji”. Konferenciji su prisustvovali, između ostalih, Zlatan Vujanović, ministar trgovine FBiH, Tahir Lendo, premijer SBK-a, Sedžad Milanović, ministar privrede SBK-a, Zoran Matošević, pomoćnik ministrice obrazovanja nauke kulture i sporta SBK-a, Savjetnik Elnur A. Gulijev, Šef diplomatske misije Azerbejdžana u Sarajevu, Atanas Kozarev, dekan Fakulteta za detektive i kriminalistiku Evropskog univerziteta Republika Makedonija kao i veliki broj profesora i stručnjaka iz BiH, regiona i inostranstva.

Obračajući se gostima i učesnicima konferencije, rektor Internacionalnog univerziteta Travnik, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić, kazao je da je ova konferencija od velikog značaja za zemlje Zapadnog balkana jer su se one opredijelile da svoju budućnost usmjere ka Evropskoj uniji. To predstavlja poboljšanje ekonomskog položaja ovih zemalja, što je nužan preduslov dostizanja ekonomskog nivoa zemalja EU i standarda stanovništva u cjelini. Bosna i Hercegovina se suočava s problemima zaduženosti, nezaposlenosti, sive ekonomije i ukoliko se nastavi ovim tempon, rektor IUT-a Jusufranić ističe da naša zemlja ne bi mogla dostići evropski nivo za narednih 60 godina. Dodao je da se bez novih investicija ne mogu rješavati ova pitanja.

 

BiH uz pomoć akademske zajednice može poboljšati ekonomski položaj!

 

Rektor Jusufranić je rekao da je od 2010. do 2016. godine, Bosna i Hercegovina imala direktnih stranih investicija od svega 92 dolara po stanovniku. Dodao je da BiH zaostaje i po lakoći pokretanja biznisa. Sve ostale države u regionu ostvarile su bolje rezultate, čak i povećale u odnosu na prethodni period.

Siva ekonomija je najzastupljenija u BiH jer čini 25,5 posto bruto domaćeg proizvoda i predstavlja jedan od najvećih problema, a manifestuje se kroz angažovanje radne snage na crno, obavljanje ilegalnih novčanih transakcija, kao i u nelegalnom prometu robe i usluga. U pogledu smanjivanja sive ekonomije dvije poluge su ključne, a to su borba protiv korupcije i efikasno djelovanje države, istako je rektor Jusufranić.

Ministar trgovine FBiH, Zlatan Vujanović, tokom obraćanja prisutnim istako je da bez stvarnog usmjerenja i enormne participacije akademske zajednice, Bosna i Hercegovina ne može napredovati na putu ka Evropskoj uniji kada je u pitanju ekonomija. Akademska zajednica usmjerava mlade ljudi koji trebaju iznijeti put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji i upravo svaka aktivnost ovog tipa sigurno će imati željeni efekat. Ministar Vujanović je dodao na kaju da Internacionalni univerzitet Travnik baštini kvalitet internacionalnih univerziteta diljem Evrope.

 

BiH uz pomoć akademske zajednice može poboljšati ekonomski položaj!

 

Dekan Fakulteta za detektive i kriminalistiku Evropskog univerziteta  Republika Makedonija, Atanas Kozarev, kazao je da mu je čast što učestvuje na ovoj konferenciji koja će još više unaprijediti saradnju između ove dvije visokoškolske ustanove.

Dekan Fakulteta za međunarodno poslovanje i ekonomiju na Međunarodnom Sveučilištu Zagreb, prof. dr. Ivo Andrijanić, istakao je da je ova konferencija veoma značajna za razvoj mladih naučnika, posebno magistara i doktora nauka koji studiraju na Internacionalnom univerzitetu Travnika, ali i na drugim univerzitetima.

Na konferenciji je potpisan ugovor o saradnji između Internacionalnog univerziteta Travnik i Ministarstva privrede SBK-a. Ugovor su potpisali rektor, Akademik, prof. dr. Ibrahim Jusufranić i Sedžad Milanović, ministar privrede SBK-a. Nakon potpisivanje ugovora, ministar Milanović je rektoru Jusufraniću uručio i zahvalnicu.

Na 16. Međunarodnoj konferenciji promovisana je i Monografija 10 godina Internacionalnog univerziteta Travnik. Monografija predstavlja Univerzitet, njegovu prošlost i sadašnjost te nagoviještava budućnost.

U ovoj Monografiji se nalaze i reprodukcije originalnih dokumenata koji svjedoče o nekim od najznačajnijih faza razvoja Univerziteta. Monografija govori i o nastavnicima, saradnicima i ostalim zaposlenim i studentima Univerziteta, koji su u nekom periodu, svako na svoj način, doprinjeli razvoju i povećanju ugleda Internacionalnog univerziteta Travnik.

(PR IUT)