Pravni fakultet Univerziteta u Travniku organizira pripremni seminar za polaganje pravosudnog ispita prema Programu pravosudnog ispita na nivou/razini Bosne i Hercegovine koji je donesen i objavljen u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 31/15.

 

 

Program seminara će se održati tokom 14 dana (dani vikenda), u periodu od 10:00 do 16:00 sati i to:

  • Građansko sa porodičnim/obiteljskim pravom (5 dana)
  • Krivično/kazneno pravo (4 dana)
  • Ustavno pravo i organizacija pravosuđa (1 dan)
  • Privredno pravo (2 dana)
  • Upravno i radno pravo (2 dana)

 

U okviru seminara realizirati će se i praktične vježbe za polaganje pismenog dijela ispita iz Krivičnog i Građanskog prava, odnosno pisanje presuda. Predavači na seminaru su ispitivači državne Komisije za polaganje pravosudnog ispita.

 

Održavanje seminara i prijava

Seminar će se održavati u prostorijama Pravnog fakultetu Univerziteta u Travniku (Azapovići br. 439, Kiseljak), a počinje od 10. marta/ožujka 2018. g. i održava se tijekom sedam vikenda. Nakon okončanja seminara kandidati stječu certifikat o uspješnom pohađanju seminara.

 

Kandidati zainteresirani za pohađanje seminara prijavljuju se do 10. februara/veljače putem online obrasca dostupnom na ovom linku. Dodatne informacije kandidati mogu dobiti putem e-maila [email protected] ili telefona 030 870 371. Cijena pohađanja seminara iznosi 800,00 KM i omogućeno je plaćanje u ratama.

 

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku je obrazovna i naučna institucija s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvitak koji provodi kvalitetno i efikasno obrazovanje temeljeno na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja. Pravni fakultet u proteklom je periodu organizirao niz značajnih međunarodnih konferencija i seminara, a organizacijom ovog i sličnih seminara podstičemo kontinuirano usavršavanje pravnih kadrova u BiH.