Smješten u središnjem dijelu naše zemlje, Travnik sa titulom vezirskog grada i rodnog mjesta nobelovca Ive Andrića, sa bogatim kulturno -historijskim nasljeđem, prirodnim resursima i izgrađenim sportsko-rekreacijskim kapacitetima predstavlja, prije svega, atraktivnu turističku destinaciju.

 

Međutim, pored razvijenog turizma, na području općine egzistira i značajan broj privrednih subjekata koji se bave tekstilnom i obućarskom industrijom, drvnom, farmaceutskom, metalnom, građevinskom, izdavačko-štamparskom djelatnošću i prehrambenom industrijom koji uveliko doprinose njenom privrednom razvoju.

 

Općina Travnik – prava prilika za investitore
Admir Hadžiemrić, načelnik Općine Travnik

Višegodišnja nastojanja općinske administracije da Travnik učine prostorom atraktivnim za život te konkurentnim u vremenu globalne ekonomije, dovela su do neminovnosti povezivanja i partnerstva s lokalnim stanovništvom, uspostavljanja partnerstava sa drugim lokalnim upravama, kao i usvajanje Strategije razvoja općine Travnik 2016-2020.

 

“Strategija privrednog razvoja općine Travnik fokusirana je na četiri osnovna cilja: unaprijeđen privredni razvoj, prostorno uređena zajednica u službi razvoja, unaprijeđena komunalna djelatnost i zaštićen okoliš, povoljno društveno okruženje sa povećanim životnim standardom i javnim sektorom kao istinskim servisom građana. Za svaki od ovih ciljeva, Strategijom su definirani prioritetni ciljevi i mjere za njihovo ostvarenje“, ističe općinski načelnik Admir Hadžiemrić.

Općina Travnik – prava prilika za investitore
Travnik

 

Sedam poslovnih zona

 

Aktivnosti predviđene za ostvarivanje ovih ciljeva odnose se na izgradnju novih poslovnih zona, unaprjeđenje saradnje lokalne zajednice i privrednika sa razvojnim agencijama, kao i standardizacija i certifikacija prema zahtjevima EU te edukacija ključnih nosilaca razvoja.

Općinska administracija nastojiti pružiti podršku ekonomskom razvoju te je kroz BFC (business friendly certificate) standard, osnovan Centar za izdavanje dozvola u kojem stručne osobe svim zainteresiranim investitorima mogu pokazati svu potrebnu plansku dokumentaciju, pružiti potrebne informacije i objašnjenja, posebno kada su u pitanju rješenja iz imovinsko-pravne oblasti, urbanizma, građenja te stručno pomoći oko identifikacije adekvatnih lokacija.

“Radi poticaja ekonomskog razvoja donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o gradskom građevinskom zemljištu, kojom je visina rente po metru kvadratnom i visina naknade za uređenje građevinskog zemljišta za izgradnju svih vrsta proizvodnih objekata smanjena za 10 posto u svim poslovnim zonama”, navodi načelnik Hadžiemrić.

S ciljem povećanja zaposlenosti Općina kroz budžetska izdvajanja pruža podršku poduzetništvu mladih, daje poticaje za razvoj poljoprivrede i zapošljavanja te sufinansira kamate na kredite namijenjene zapošljavanju. Također, Općina Travnik je i član Saradničke mreže formirane pri Agenciji za promociju stranih investicija (FIPA), koja provodi program postinvesticione podrške. Podrška mladim ljudima ostvaruje se i kroz projekat koji već nekoliko godina Općina implementira u saradnji sa njemačkom organizacijom Wings of Hope i Udruženjem Progres iz Sarajeva, kojim se omogućuje da osam mladih ljudi steknu svoja prva radna iskustva ili im se omogućuje prekvalifikacija za druga zanimanja.

Prostornim planom općine Travnik definirano je sedam poslovnih zona, neke su već popunjene, a za neke je potrebno donijeti niže planske dokumente. Najznačajnija radno-poslovna zona je Borac Travnik na površini od 15,20 hektara. Zona se nalazi u sastavu Tekstilnog kombinata Borac i ima najveći dio iskorištenih kapaciteta mada postoje i određene parcele na kojima bi se moglo investirati u razvoj komplementarnih poslovnih djelatnosti te objekti koji bi se mogli rekonstruirati i poslovno iskoristiti. Također, značajna je i poslovna zona Nova Bila površine 16,06 hektara, infrastrukturno opremljena i planskom dokumentacijom definirana, u kojoj su smještene brojne kompanije.

Na području općine posluje oko 947 subjekata upisanih u sudski registar te oko 1.144 subjekta upisana u općinski registar. Najznačajniji nosioci privrednog razvoja iz oblasti tekstilne i obućarske industrije su: Olip, Nobil, Fortitudo, Prevent, Master Fashion i Maguba. Također, područje Travnika pogodno je za razvoj poljoprivrede što je rezultiralo i razvojem prehrambene industrije. Ovom djelatnošću na području općine bavi se devet privrednih subjekata među kojima su najznačajniji Poljorad i Bajra. Kada je u pitanju farmaceutska industrija, ova grana industrije zastupljena je u postratnom periodu, a nosilac ovog razvoja je Pharmamed. Značajne su još i GS -Tvornica mašina, Tvornica namještaja Turbe, Pobjeda Tešanj-Livnica Turbe i brojne druge.

Koliko ove kompanije doprinose razvoju ove lokalne zajednice, govori činjenica da je u decembru Prevent grupacija, u saradnji sa lokalnom zajednicom i stručnjacima iz obrazovanja i školama, obezbijedila 100 novih radnih mjesta na lokaciji Prevent Travnik, kroz prekvalifikaciju i prijem novih uposlenika.

 

Podrška investitorima

 

Ono što ovu općinu čini konkurentnom u odnosu na druge jeste, prije svega, njena geostrateška pozicija, smještena je u središtu BiH, blizina svih važnih saobraćajnica  i centara, kao i planirana izgradnja brze ceste Lašva-Donji Vakuf.

“Prednosti naše općine, koje mogu privući investitore, su i razvijen bankarski sistem, bogato-kulturno historijsko naslijeđe, kvalifikovana, iskusna i konkurentna radna snaga, tradicija u tekstilnoj, obućarskoj, prehrambenoj i poljoprivrednoj proizvodnji, kao i zadovoljavajući broj srednjih škola i univerziteta”, kaže načelnik Hadžiemrić.

Osim navedenih faktora, a s ciljem privlačenja investitora, Općina domaćim i inostranim investitorima pruža postinvesticionu podršku (aftercare), radi bržeg otklanjanja prepreka s kojima se suočavaju postojeći investitori. Podrška se realizira kroz Saradničku mrežu za postinvesticionu podršku investitorima koja uključuje institucije na svim nivoima vlasti u BiH. Ovaj oblik podrške investitorima u općini Travnik egzistira od 2013. godine. Formiran je Privredni savjet radi uspostavljanja dijaloga između privatnog i javnog sektora i unaprjeđenja poslovnog okruženja te identifikovanja prepreka na koje općinska administracija može objektivno da reagira. Privredni savjet djeluje od početka 2017. godine i čini ga 17 članova koji su predstavnici privatnih kompanija, obrazovnog sektora, finansijskog sektora i općinske upravе. Realiziran je projekat regulatorne reforme i na taj način pojednostavljeni administrativni postupci, sniženi troškovi, skraćeni rokovi te privrednicima i građanima omogućen brži i lakši pristup općinskim uslugama putem Elektronskog registra administrativnih postupaka.

Općina Travnik svim potencijalnim i postojećim investitorima pruža sveobuhvatnu podršku u realizaciji planirane investicije putem kontakt osobe, koja je zadužena za servisiranje informacijama i organizaciju sastanaka između nadležnih organa i investitora u cilju pojednostavljenja i brze realizacije planirane investicije. Lokacije koje Općina nudi investitorima nalaze se na veoma atraktivnim lokacijama u neposrednoj blizini ključnih saobraćajnih cestovnih pravaca.

Svi investitori plaćaju zakonom utvrđene naknade, s tim što su u okviru BFC standarda sve naknade umanjene za deset posto.

“Prilikom registracije pravnog lica plaćaju se različiti iznosi taksi, zavisno od vrste djelatnosti kojom se podnositelj zahtjeva namjerava baviti. Primjera radi, visina takse za izdavanje rješenja iz oblasti obrta je deset KM, dok je taksa za  izdavanje rješenja iz oblasti turističke djelatnosti od 100 do 200 KM. Naknade za izdavanje odobrenja za rad i rješenja o minimalno-tehničkim uslovima i uslovima za kategorizaciju kada su u pitanju smještajni objekti kreću se od 70 do 500 KM,” navodi načelnik Hadžiemrić.

 

Partnerstva i bratimljenje

 

Kako bi doprinijeli razvoju općine, logično se nameće potreba sagledavanja svih mogućnosti za razvijanje upravo te poduzetničke okoline koja ne može biti razvijena drugačije osim uspostavljanjem i njegovanjem partnerstava s okolinom. Do sada je općina Travnik uspostavila partnerstvo sa Ulcinjem, općinom u Crnoj Gori koja je i prirodno i tradicionalno turistički grad, općinama italijanske regije Pijemonte koje mogu biti izuzetan poticaj iznalaženju rješenja razvojnih planova Travnika kao planinskog turističkog centra. Partnerski odnosi Travnika i Leipziga, sada već prerasli u bratimljenje, neiscrpan su izvor evropske prakse, a posebno prakse u prevazilaženju tranzicijskih problema u razvoju. Ovo jeste partnerstvo koje Travniku može omogućiti lakši pristup evropskim fondovima te se u budućnosti ti odnosi svakako moraju unaprijediti u smislu zajedničkog nastupa na evropskom tržištu. Također, potpisani su protokoli o uspostavljanju partnerstva s gradom Konya i istanbulskom općinom Pendik.

 

@Općina Travnik

 

Općinska web stranica opcinatravnik.com.ba nudi investitorima kao i svim građanima najveći broj neophodnih informacija te potrebnih obrazaca koji se mogu preuzeti online. Kako bi olakšali postupak osnivanja pravnih lica, na web stranici općine postoji E-registar koji sadrži popis svih administrativnih postupaka sa tipskim zahtjevom za svaki od njih te listom neophodne dokumentacije koju je potrebno priložiti. Također, zahtjevi se mogu podnijeti i elektronskim putem s tim što se moraju dostaviti i dokazi o uplaćenim naknadama i taksama.

Još nekoliko pitanja za načelnika Hadžiemrića:

 

Koliko u vašoj općini traje proces registracije firme?

 

Ukoliko je zahtjev uredno popunjen i ako je priložena sva potrebna dokumentacija, sam proces registracije traje od tri do pet dana.

 

Koliko traje proces izdavanja građevinske dozvole i urbanističke saglasnosti?

 

Rok za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole je zakonom utvrđen i on iznosi 30 dana, odnosno 45 ako se provodi poseban ispitni postupak. Ali u skladu sa BFC standardom rokovi su skraćeni, te, ukoliko je priložena potpuna dokumentacija, rok iznosi deset dana za izdavanje građevinske dozvole, odnosno 20 dana za izdavanje urbanističke saglasnosti.

 

Koliko koštaju komunalni priključci?

 

Za pravna lica cijena usluge snabdijevanja vodom za piće je od 0,94 KM po metru kubnom do 2,34 KM po metru kubnom. Naknada za priključak na vodovodnu mrežu je 640 KM, a na kanalizacionu mrežu je 320 KM. Naknada za izdavanje komunalnih saglasnosti je 117 KM. Naknada za usluge prikupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada iznosi 1,40 KM po metru kvadratnom.

 

(Bussines Magazine)