U okviru krovnog projekta „Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“, financiranog od strane EU, koji provodi  Međunarodna organizacija rada (ILO), a u sklopu projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“ koji implementira Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ sa svojim partnerima s ciljem jačanja konkurentnosti radne snage, na Sveučilištu/Univerzitetu „VITEZ“ je  osmog i devetog marta 2018. realizirana „Mala škola poduzetništva“, čiji su ciljevi razvoj poduzetništva mladih, razvoj malog i srednjeg poduzetništva, a što u konačnici treba omogućiti stvaranje boljih uslova za ostanak mladih u svojim općinama.

 

„Dvodnevna obuka mladih, u sklopu Male škole,  trebala bi ih osposobiti za izradu vlastitog poslovnog  plana za pokretanje biznisa. Na taj način kreirani poslovni planovi  će sudjelovati na natjecanju za najbolju poslovnu ideju, kojeg planiramo organizirati 22.03.2018.g. u zgradi Sveučilišta/Univerziteta „VITEZ“ u Travniku“ – kazala je Amra Kraksner, direktorica Instituta Sveučilišta „VITEZ“.

U okviru EU projekta  „TRIK“ u Travniku realizovana „Mala škola poduzetništva“

Ova aktivnost je samo jedna u nizu koje će se realizirati u okviru projekta „TRIK za nove mogućnosti u zapošljavanju i poduzetništvu“, a osnovni cilj istog jeste stvaranje povoljnog okruženja za nova radna mjesta promocijom poduzetništva i procesom kreiranja institucionalne i sistemske podrške zapošljavanju mladih u općini Travnik kroz stvaranje stimulativnog poslovnog okruženja, a  koje će aktivno doprinositi povećanju novootvorenih poslovnih subjekata/radnih mjesta,  ali i kontinuiranoj promociji  poduzetništva i poduzetničkog obrasca ponašanja među nezaposlenim mladim ljudima. Važno je istaknuti da je u samoj organizaciji „Male škole poduzetništva“ značajnu ulogu imala Služba za zapošljavanje SBK/KSB koja je animiranjem mladih ljudi sa evidencije za nezaposlene i uključivanjem u ovu školu istima pružila priliku za osposobljavanje iz oblasti poduzetništva, a što će kao epilog doprinijeti većem zaposlenju mladih ljudi na području Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

U okviru EU projekta  „TRIK“ u Travniku realizovana „Mala škola poduzetništva“

Obuci je prisustvovalo 10 učesnika, studenata i nezaposlenih mladih osoba.

Vodeći partner u projektu je Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ, a partneri su: Općina Travnik, Centar za edukaciju mladih – CEM, Sveučilište/Univerzitet “Vitez” u Travniku, Služba za zapošljavanje SBK/KSB, GS tmt d.o.o. Travnik i NOBIL d.o.o. Nova Bila.