Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku

 

Na osnovu člana 101. Zakona o visokom obrazovanju SBK/KSB (“Službene novine SBK/KSB” br. 4/13), i člana 138. i člana 140. Statuta Internacionalnog univerziteta Travnik te na osnovu Odluke Senata o upisu studenata na I, II I III ciklus studija u akademsku 2020/2021 broj: V 01-01-08-01/20 od dana 26.06.2020.godine po dobivenoj Saglasnosti Ministarstva obrazovanja nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona za upis studenata u akademskoj 2020/2021 godini broj: 03-38-390/20-8 od dana 25.06.2020.godine raspisuje:

K O N K U R S/N A T J E Č A J

za upis studenata na I, II i III ciklus studija u akademskoj 2020/2021. godini

SAOBRAĆAJNI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 90

Vanredni studenti: 85

Strani studenti: 26

Studijski programi :

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ

 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 52

Studijski programi:

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ

 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU

 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 5

Studijski programi:

 • SAOBRAĆAJ

 • DRUMSKI I GRADSKI SAOBRAĆAJ

 • MENADŽMENT U SAOBRAĆAJU

 • SIGURNOST U SAOBRAĆAJU

 • VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

EKONOMSKI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 92

Vanredni studenti: 86

Strani studenti: 26

Studijski programi :

 • BANKARSTVO I OSIGURANJE

 • FINANSIJE, RAČUNOVOSTVO I REVIZIJA

 • MARKETING I TRGOVINA

 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE

 • POSLOVNA EKONOMIJA

 • POSLOVNI MENADŽMENT

 • POSLOVNA INFORMATIKA

 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE

 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 52

Studijski programi:

 • EKONOMIJA, MENADŽMENT I BIZNIS

 • FINANSIJE , BANKARSTVO I OSIGURANJE

 • MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA

 • NOVO! – MARKETING, MENADŽMENT I TRGOVINA – kompletan studij na engleskom jeziku

(program dvostrukih diploma Kaunas fakultet, Vilnius univerzitet, Kaunas, Litvanija & Ekonomski fakultet IUT, BiH)

 • PREDUZETNIŠTVO I SAMOZAPOŠLJAVANJE

 • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE

 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 5

Studijski programi:

 • EKONOMIJA

 • MENADŽMENT

 • BANKARSTVO I OSIGURANJE

 • MARKETING I TRGOVINA

 • PREDUZETNIŠTVO

 • RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE I REVIZIJA

 • TURIZAM I HOTELIJERSTVO

 • FINANSIJSKA TRŽIŠTA, INSTRUMENTI I INSTITUCIJE

 • MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

 • MENADŽMENT U ZDRAVSTVU

EKOLOŠKI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 53

Vanredni studenti: 50

Strani studenti: 15

Studijski programi :

 • PRIMIJENJENA EKOLOGIJA

 • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 30

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I OKOLINSKO UPRAVLJANJE

 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • OČUVANJE BIODIVERZITETA

 • ODRŽIVI RAZVOJ I OBNOVLJIVI IZBORI ENERGIJE

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 3

Studijski programi:

 • EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 • INŽINJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

 • BIODIVERZITET

 • ODRŽIVI RAZVOJ

 • ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADOVIMA

PRAVNI FAKULTET

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 64

Vanredni studenti: 61

Strani studenti: 18

Studijski program:

 • OPĆE PRAVO

 • JAVNA UPRAVA

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 37

Studijski programi:

 • GRAĐANSKO PRAVO

 • HISTORIJA DRŽAVE I PRAVA

 • KRIVIČNO PRAVO

 • DRŽAVNI I MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO

 • PRIVREDNO PRAVO

 • JAVNA UPRAVA

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 4

Studijski programi:

 • GRAĐANSKOPRAVNI

 • HISTORIJSKOPRAVNI

 • KRIVIČNOPRAVNI

 • MEĐUNARODNO I JAVNO PRAVO

 • PRIVREDNOPRAVNI

 • EVROPSKO PRAVO

 • JAVNA UPRAVA

FAKULTET ZA MEDIJE I KOMUNIKACIJE

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 40

Vanredni studenti: 38

Strani studenti: 12

Studijski programi:

 • KOMUNIKACIJE

 • MEDIJI I NOVINARSTVO

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 23

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU

 • NOVINARSTVO

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 2

Studijski programi:

 • ODNOSI S JAVNOŠĆU

 • MEDIJI

 • KOMUNIKACIJE

FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 166

Vanredni studenti: 156

Strani studenti: 47

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO:

 • Motori i vozila

 • Proizvodno mašinstvo

 • Mašinske konstrukcije

 • Energetika

 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA:

 • Elektroenergetika

 • Računarstvo i informatika

 • Telekomunikacije

 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA:

 • Građevinarstvo

 • Putevi

 • Hidrookolinski inžinjering

 • Arhitektura i urbanizam

 • ODSJEK LOGISTIKA:

 • Privredna i tehnička logistika

 • Logistika sistema

 • Logistički menadžment

 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU:

 • Sigurnost

 • Zaštita na radu

 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT

 • Preduzetnički menadžment

 • Informacioni menadžment

 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja

 • Menadžment ljudskih resursa

 • Logistički menadžment

II CIKLUS STUDIJA (Magistarski studij)

Redovni studenti: 95

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO

 • Motori i vozila

 • Proizvodno mašinstvo

 • Mašinske konstrukcije

 • Energetika

 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA

 • Elektroenergetika

 • Računarstvo i informatika

 • Telekomunikacije

 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO I ARHITEKTURA

 • Građevinarstvo

 • Putevi

 • Građevinski menadžment

 • Arhitektura i urbanizam

 • Hodrookolinski inžinjering

 • ODSJEK LOGISTIKA

 • Privredna i tehnička logistika

 • Logistika sistema

 • Logistički menadžment

 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

 • Sigurnost

 • Zaštita na radu

 • Korporativna sigurnost

 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT

 • Proizvodni menadžment

 • Kvalitet i logistika

 • Inžinjerstvo i menadžment osiguranja

 • Menadžment ljudskih resursa

 • Energetski menadžment

 • Poslovni menadžment

 • Industrijski menadžment

III CIKLUS STUDIJA (Doktorski studij)

Redovni studenti: 9

Studijski programi:

 • ODSJEK MAŠINSTVO

 • Mašinske konstrukcije

 • Motori i vozila

 • Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije

 • Proizvodno mašinstvo

 • Energetika

 • ODSJEK ELEKTROTEHNIKA

 • Automatika i elektronika

 • Elektroenergetika

 • Računarstvo i informatika

 • Telekomunikacije

 • ODSJEK GRAĐEVINARSTVO

 • Građevinarstvo

 • Hidrookolinski inžinjering

 • Putevi

 • Geotehnika

 • ODSJEK ARHITEKTURA I URBANIZAM

 • Arhitektura i urbanizam

 • ODSJEK SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU

 • Sigurnost

 • Zaštita na radu

 • Korporativna sigurnost

 • ODSJEK INŽINJERSKI MENADŽMENT

 • -Inžinjerski menadžment

 • ODSJEK LOGISTIKA

 • Privredna i tehnička logistika

 • Logistika sistema

 • Menadžment u logistici

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

I CIKLUS (Dodiplomski studij)

Redovni studenti: 75

Vanredni studenti: 71

Strani studenti: 21

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

II CIKLUS (Magistarski studij)

Redovni studenti: 43

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

III CIKLUS (Doktorski studij)

Redovni studenti: 4

Studijski programi:

 • RAČUNARSKI SISTEMI I MREŽE

 • SOFTVERSKO PROGRAMIRANJE

 • INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Pomenuti studijski programi bit će organizovani u trogodišnjem (180 ECTS bodova) i četverogodišnjem (240 ECTS bodova) trajanju, odnosno po sistemu 3+2+3 i 4+1+3.

Uslovi upisa:

 • Završena četverogodišnja srednja škola ili viša škola za upis na I ciklus studija.

 • Zvršen odgovarajući dodiplomski studij/studij prvog ciklusa u trajanju od četiri godine (sa ostvarenih 240 ECTS bodova), odnosno završen I ciklus studija u trajanju od tri godine (sa ostvarenih 180 ECTS bodova) za upis na dvogodišnji master studij.

 • Završen magistarski studij/studij II ciklusa sa najmanje 300 ECTS bodova za upis na III ciklus studij.

Potrebni dokumenti za upis na I CIKLUS studija – dodiplomski studij:

 • Molba za upis na I ciklus studija;

 • Diploma o završenoj srednjoj školi (original/ovjerena kopija);

 • Svjedočanstva od 1. do 4. razreda srednje škole (original/ovjerena kopija);

 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova(original/ovjerena kopija);

 • Izvod iz matične knjige rođenih;

 • Uvjerenje o državljanstvu;

 • Dvije fotografije 6 x 4 cm.

Potrebni dokumenti za upis na II CIKLUS studija – magistarski studij:

 • Molba za upis na II ciklus studija;

 • Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenom ciklusu studija (original/ovjerena kopija);

 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave (original/ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o završenom studiju i uvjerenje o položenim ispitima za studente kojima nije izdata diploma i dodatak diplomi (original/ovjerena kopija);

 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

 • Biografija (CV);

 • Izvod iz matične knjige rođenih;

 • Uvjerenje o državljanstvu;

 • Dvije fotografije 6 x 4 cm;

Potrebni dokumenti za upis na III CIKLUS studija – doktorski studij:

 • Molba za upis na III ciklus studija;

 • Obrasci (0, 1, 2 i 3);

 • Biografija (CV);

 • Diploma i dodatak diplomi o prethodno završenim ciklusima studija (original/ovjerena kopija);

 • Rješenje o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovne isprave/Zahtjev za nostrifikaciju i ekvivalenciju obrazovne isprave;

 • Uvjerenje o položenim ispitima za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

 • Ovjeren nastavni plan i program za studente koji prelaze sa drugih visokoškolskih ustanova (original/ovjerena kopija);

 • Izvod iz matične knjige rođenih;

 • Uvjerenje o državljanstvu;

 • Certifikat o poznavanju engleskog jezika;

 • Dvije fotografije 6 x 4 cm;

Posebne pogodnosti za buduće studente:

 • Kandidati koji su sve četiri godine srednje škole završili odličnim uspjehom imaju pravo BESPLATNOG školovanja na I ciklusu studija (redovni studenti)

 • Mogućnost plaćanja školarine u više rata

 • Mogućnost praćenja nastave putem interneta – učenje na daljinu

 • Najuspješniji studenti stiču mogućnost zapošljavanja na IUT-u

Konkurs za upis studenata ostaje otvoren do 31.08.2020. godine (prvi upisni rok).

Kandidati mogu podnijeti molbu za upis, predati dokumente i dobiti sve informacije na sljedećoj adresi:

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU

Ul. Aleja Konzula – Meljanac bb, 72270 Travnik, BiH

Informacije na brojeve telefona:

Tel: 00 387 30 509 682

00 387 30 540 586

Mob: 00 387 61 556 867

Tel/fax – Info centar Sarajevo: 00 387 33 717 010

E-mail: [email protected]

www.iut.edu.ba