U sklopu realizacije projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val održao je drugu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Stolac, udruženjem za očuvanje prirodne sredine i razvoj turizma ”EkoTUR” Stolac i odredom izviđača ”Bregava” Stolac.

 

Akcija čišćenja održana je danas  na lokaciji Stolac – „Iznad brane“, desna obala Bregave u dužini 500 metara. Predstavnici lokalne zajednice Stolac na radnom sastanku su predstavili svoje probleme u zajednici: deponije koje se nagomilavaju kraj rijeke Bregave, ilegalne kanalizacije koje se ispuštaju u rijeku Bregavu, ilegalna sječa platana kod Nove plaže, uz Bregavu poslije naselja Todorović nema ni jednog kontejnera, turisti uzrokuju deponije, te neadekvatna pružena pomoć ekološke organizacije za riješavanje ekoloških problema.

Novi Val održao akciju čišćenja na području lokalne zajednice Stolac

U toku akcije skupljeno je ukupno 25 vreća otpada na ovom području, sa ukupno 19 učesnika. Za učesnike akcije čišćenja je obezbjeđena hrana kao i osveženje od organizatora akcije čišćenja.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.