-Borba s pandemijom Korona virusa još ni izbliza nije prestala i svi moramo učiniti što je moguće više kako bi je obuzdali, ali i pomogli u saniranju posljedica na sve građane Bosne i Hercegovine i Srednjobosanskog kantona.  – mišljenja je Ljubinka Atanasijević, zastupnica u Skupštini Srednjobosanskog kantona.

 

Ljubinka Atanasijević, koja je ujedno i potpredsjednica Skupštine Srednjobosanskog kantona, cijeli svoj mandat posvetila je pomoći i podršci cjelokupnom zdravstvenom sistemu – od uposlenih u zdravstvu do svih kategorija korisnika zdravstvenih sistema, a posebno onih najugroženijih. U proteklom periodu pokrenula je više akcija i inicijativa od skraćenja medicinskih lista čekanja u zdravstvenim institucijama, do direktne pomoći zdravstvenim radnicima i oboljelim od najtežih oblika Covid-19. I na današnjoj sjednici Skupštine SBK pokrenula je dvije inicijative.

-Medijski radnici su na prvoj liniji borbe protiv Korona virusa i kao takvi moraju biti prepoznati. Prve informacije  o stanju u zdravstvenim ustanovama na cijelom području Bosne i Hercegovine upravo su došle iz Srednjobosanskog kantona od naših novinara i snimatelja. Prva zaštitna odijela i kompletnu zaštitnu opremu su pred objektivima kamermana javnosti prezentirali iz Covid bolnica naši novinari. Prvog intubiranog pacijenta je intervjuisao naš novinar. Zato oni moraju biti stavljeni među prioritetne grupe za cijepljenje na našem Kantonu.Pored toga, neophodno je i da se sve liste koje na kantonalnom nivou tretiraju mogućnost subvencioniranja liječenja dopune i teškim oblicima Covid 19 bolesti. Građani su suočeni s izuzetno visokim troškovima liječenja i mora se iznaći način kako da im se finansijski pomogne po svaku cijenu.  – istakla je Ljubinka Atanasijević, zastupnica SDP BiH u Skupštini SBK/KSB.