Juče je upriličena posjeta Općinskom sudu u Travniku, predstavnika Okružnog suda u Varbergu,Mats Sjosten-predsjednik suda,Niklas Andersson-sudija,Anette Svensson-zamjenik odjela sudskih asistenata i Pia Paul-pripravnik.

 

 

Ispred Ambasade Švedske, sud su posjetili Eva Smedberg-direktorica odjela za razvojnu saradnju i Nedim Bukvić, program menadžer odjela za razvojnu saradnju,ispred SNCA, Pernilla Flank,savjetnik u okviru ICEA III Projekta/međunarodni ekspert.

Delegacija iz Švedske u posjeti Općinskom sudu u Travniku

Ispred VSTV BIH,sud su posjetile Amela Trožić i Nera Šćuk,pravne savjetnice.

Ispred Općinskog suda u Travniku, goste su primili i učestvovali u sastanku Goran Dujić,predsjednik suda, Jasmina Tahirović,sudija, Alma Sejfuli sekretar suda,Vildana Šabanović,daktilograf/asistent suca i Kornelija Kuliš, pripravnik.

Delegacija iz Švedske u posjeti Općinskom sudu u Travniku

Nakon pozdravnih riječi predsjednika suda i predstavnika VSTV BIH,uslijedio je radni dio posjete sa obimnim dnevnim redom,prezentacijom do sada urađenog u okviru projekta.Predsjednik suda je u završnom govoru zahvalio uvaženim gostima i predstavnicima VSTV BIH,što su Općinski sud u Travniku odbarali za učesnika ovog Projekta i što su upriličili ovu posjetu,na kojoj se moglo prezentirati sve ono što je urađenom u okviru Projekta i benefiti koji su se ostvarili primjenjujući iskustva suda iz Švedske.

Delegacija iz Švedske u posjeti Općinskom sudu u Travniku