Na prijedlog federalnog ministra trgovine Zlatana Vujanovića (SBB BiH), Vlada Federacije BiH je  prihvatila inicijativu da se produži važenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta iz Bosne i Hercegovine i to do 31. decembra ove godine.

 

Tako će Vlada FBiH zatražiti od Vijeća ministara BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od 15 dana od dana usvajanja ove inicijative, donese odluku kojom bi se, bez prekida kontinuiteta, produžila privremena zabrana.

Podsjećanja radi, iz Federalne vlade je i prvobitno otišla inicijativa na nivo države da se do 31.12.2022. zabrani izvoz ogrjevnog drveta i peleta. Vijeće ministara je, međutim, donijelo odluku o tromjesečnoj zabrani, te je ona stupila na snagu 24. juna ove godine. To znači da će se primjenjivati do 24. septembra, odnosno da vrlo brzo ističe.

-Razlog donošenja privremene odluke bila je zakonski utemeljena korekcija dosadašnje poslovne politike proizvođača i prometnika peleta i ogrjevnog drveta i njihova ekonomska ambicija koja je prvenstveno bila orijentisana ka izvozu s ciljem ostvarivanja za njih maksimalnog profita. Pri tome nije vođeno dovoljno računa o zadovoljenju potreba domaćeg tržišta, kako količinski, tako i cjenovno. Mi smo nakon donošenja ove odluke, izvršili detaljne analize tržišta u Federaciji BiH i uočili da proizvođači i trgovci ovih proizvoda ne pokazuju potreban stepen društvene odgovornosti u sferi ekonomskog patriotizma, jer kontinuirano podižu cijene, što pravdaju poskupljenjima goriva i teškoćama u nabavci sirovina za proizvodnju.  Dakle, nije pokazana socijalna osjetljivost koja je primjerena ekonomskoj realnosti u BiH, cijene su i dalje rasle, a domaće tržište nije bilo količinski opskrbljeno ovim energentima – izjavio je ministar Vujanović.

On je potcrtao da je cijena peleta koja je u junu ove godine bila 590 KM po toni, već u avgustu dostigla 730 KM, dok je cijena ogrjevnog drveta sa 120 KM po metru kubnom narasla na 150 KM. Dodatni problem je, kako je napomenuo ministar Vujanović, to što je Vijeće ministara 28. jula izmijenilo svoju odluku i od privremene zabrane izvoza izuzelo briket.

-Direktna posljedica izuzimanja briketa bila je promptna reakcija proizvođača peleta koji su, u nastojanju da izbjegnu donesenu mjeru, preorijentisali svoju proizvodnju sa peleta na briket. To je rezultiralo smanjenjem proizvodnje i ponude peleta na unutrašnjem tržištu. Stoga je Federalno ministarstvo trgovine Vladi Federacije dostavilo ovu današnju inicijativu – obrazložio je ministar Vujanović.

Naglasio je i da su u izvještaju inspekcijskih organa konstatovane brojne nepravilnosti i nedostaci kod proizvođača i prometnika peleta i ogrjevnog drveta koji su kontrolisani.

-Također, u inspekcijskom izvještaju je konstatovano da je stanje zaliha kod tih subjekata bilo na minimumu. To implicira spekulativno ponašanje, odnosno da  očekuju prestanak važenja ove odluke Vijeća ministara BiH da bi onda izvozili po puno povoljnijim cijenama – upozorio je ministar Vujanović.

On je pojasnio i da je članom 3. Zakona o kontroli cijena nadležnim organima propisana obaveza praćenja i analiziranja cijena pojedinih proizvoda i usluga na domaćem i svjetskom tržistu, nijhov uticaj na stabilnost tržišta i cijena, kao i životni standard stanovništva, te predlaganje mjera neposredne kontrole u cilju održavanja te stabilnosti.

-S obzirom na to da su u proteklom ljetnom periodu, tokom kojeg je na snazi privremena odluka Vijeća ministara, proizvođači i prometnici očigledno čekali njen prestanak važenja kako bi konfrontirali svoju ekonomsku ambiciju potrošačkim i egzistencijalima interesima građana i potrebama domaćeg tržišta za navedenim energentima, smatramo neophodnim da Vijeće ministara svoju odluku produži do kraja godine. Tim više, jer sezona grijanja počinje od oktobra i sasvim je izvjesno očekivati drastičan porast potražnje za ovim proizvodima.  Produženje zabrane izvoza do 31. decembra u funkciji je zaštite interesa građana, fizičkih i pravnih lica, kao i javnih ustanova u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji koriste ove energente – poručio je ministar.

Vujanović je zaključio da bi se u predstojećoj sezoni grijanja produženjem privremene zabrane izvoza osiguralo uredno snabdijevanje ogrjevnim drvetom i peletom, uz ekonomski prihvatljivije  cijene, ali i ekonomski održivo poslovanje proizvođača i  socijalnu osjetljivost i društvenu odgovornost, primjerenu ekonomskoj realnosti u BiH.

Vlada FBiH traži da se produži zabrana izvoza ogrjevnog drveta i peleta